• พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก อู๋ซี
  เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์
  หังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู

 • กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)ร้านหมอนยางพารา
  ร้านผ้าไหม-โชว์ราชวงศ์ถัง-กาแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก
  พิพิธภัณฑ์ ซีอาน-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-เจดีย์ห่าน ป่าใหญ่ (ชมภายนอก)
  ร้านหยก-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม

 • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
  ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล
  เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
  ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา
  โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
  ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
  เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลานสกีอินดอร์ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
  (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
  ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง ถนนหวังฟูจิ่ง
  กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
  ตลาดรัสเซีย หอฟ้าเทียนถาน-ปักกิ่ง-เทียนจิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ
  ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย บ้านกระเบื้องเทียนจิน
  วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนวัฒนธรรมโบราณ

 • อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)
  เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
  พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
  กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สโนว์เวิลด์ (รวมค่าเข้า)
  ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ตลาดรัสเซีย

 • สัมผัส ซีอาน ดินแดนแห่งอารยธรรมจีน สุสานกองทัพทหารฉินซี
  ลั่วหยาง เติงเฟิง วัดเส้าหลิน นั่งรถราง ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ประตูหลี้จิ่ง
  ถ้าหลงเหมิน หลิงเป่า ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน
  จัตุรัสห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลอง ถนนคนเดินหุยเหมิน