• เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือชมเมือง - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
  ร้านนวดเท้า - หอไข่มุก - Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทัน - ถนนนานกิง - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าตั๋วเข้าดีสนีย์,รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

 • เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หอไข่มุก - Sky Walk – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไหว่ทัน -ถนนนานกิง – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
  เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

 • เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
  หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – SWFC ชั้น100 – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

 • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
  ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
  ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
  เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด
  บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
  "พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง– ร้านนวด - ฝ่าเท้า – THE PLACE
  ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ- ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง

 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
  พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ
  ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

 • เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
  "กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก สระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  "
  หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ
  ชมวิว TIANJIN EYE
  ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี

 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม
  ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) -ระเบียงแก้ว
  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
  ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
  ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านผ้าไหม
  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว
  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
  ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  จิตรกรรมภาพวาดทราย
  ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
  เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
  จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่

 • จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
  ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
  ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
  ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ )

 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
  จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
  ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
  ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
  เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
  แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก– ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • แช่สปาน้ำแร่ทะเล พักสุดหรู 5 ดาว
  ไหว้เจ้า จบครบที่เดียว เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง ไฮตังม่า
  ย้อนรอยบรรพบุรุษ เสื่อผืน หมอนใบ ณ เมืองแต้จิ๋ว
  ชมสุสานพระเจ้าตาก
  ❌❌ ไม่ต้องเข้าร้านรัฐบาลจ้า ❌❌

 • อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)
  เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม)
  ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา
  ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
  ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา

 • เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
  วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
  ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
  ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง