หน้าใหม่

VZ88:Discovery Dalat ทัวร์เวียดนาม-ดาลัด

3วัน2คืน*บินตรงสู่ดาลัด โดยTHAI VIETJET(VZ)

นำท่าน เที่ยวเมืองตากอากาศ สุดโรมแมนติก
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบายทั้งปี