ทัวร์พม่า


 • เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
  ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน –พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
  สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน ช้างเผือก

 • วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระเจดีย์ไจ้ปุ่น - เทพทันใจ
  พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์

 • นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน
  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
  พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
  ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม

 • ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ - สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) - ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United