ทัวร์มาเลเซีย


 • เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
  เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า
  สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่
  เปิดใหม่ล่าสุด เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า
  โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา
  โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว
  เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

 • เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า
  สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
  ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต
  เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา
  โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ โยโฮบารู พรี่เมี่ยมเอ้าเล็ท
  สิงคโปร์ ถ่ายรูปสิงโตทะเล เมอร์ไลออนส์ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า

 • เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี
  ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า
  สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส
  จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา