ทัวร์ไต้หวัน


 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่
  อุทยานเหย๋หลิ่ว ปล่อยโคมสือเฟิ่น
  แช๊ะภาพคู่ ตึกไทเป101
  ไห้วพระขอพร ณ วัดหลงซาน
  ช้อปปิ้งสุดฟิน ไนท์มาร์เก็ต 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ย / ซือหลิน / ซีเหมินติง

  แช่น้ำแร่ผ่อนคลายแบบส่วนตัวในห้องพัก

 • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
  ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
  อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

 • 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
  3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
  3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
  4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชั้น 89)
  ตลาดซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้อพิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
  เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
  พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
  พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน

 • บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า
  1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
  2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง
  4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
  5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
  6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
  7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง • -สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
  -ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  -บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  -พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
  "บิน 5 ดาว สะสมสไมล์ 50%"
  "เที่ยวอุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง"
  นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยาน อาลีซาน
  มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูไต้หวัน
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย่หลิว - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - Mitsui Outlet Park

 • บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (ไฟลท์สวย)
  ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์ 50%
  โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว(MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ
  จิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดเหวิ่นหวู่ ร้านพายสับปะรด
  ช้อปปิ้งตลาดดังฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง
  อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
  มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ