ทัวร์มาเก๊า


 • มาเก๊า – จูไห่ –“หวี่หนี่” สัญลักษณ์เมืองจูไห่
  บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - – ร้านผ้าไหม - วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ -ชมหยก- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
  ซิตี้ทัวร์ –สัมผัส The Venetian – The Parisian

 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
  สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
  ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ

 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
  ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
  ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
  ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel
  ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
  ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
  ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
  ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
  ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
  พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
  โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
  พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง

 • ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า
  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล
  เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
  อิสระช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ เวเนเซี่ยน ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย และ ร้านขนมของฝาก

 • มาเก๊า วัดอาม่า รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ดอะ ปารีเชียง มาเก๊า ด่านกงเป่ย จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ จตุรัสเซนาโด้ เดอะ เวนีเชียน พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง

 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
  ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
  ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
  ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau
  ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
  ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
  ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
  ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
  ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
  พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
  โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
  พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง

 • มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง ไม่เข้าจีน 3 วัน
  นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน
  ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
  นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
  ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง