ทัวร์เวียดนาม - ท่องเที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

ทัวร์เวียดนาม - ท่องเที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก :: ทัวร์เวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม สัมผัสบรรยากาศเวียดนาม เที่ยวชมเมืองสำคัญทางการท่องเที่ยวต่างๆ กับ TRUST TOUR AND TRAVEL


 • ชมเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101
  สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง
  ชมความงามสะพานมังกร
  ชมพระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
  ช้อปปิ้งตลาดฮาและตลาดดองบา
  ขึ้นกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์ สวน FANTASY PARK
  ไฮไลต์สะพานมือ GOLDEN BRIDGE
  ล่องเรือกระด้ง ชมธรรมชาติ !!
  บริการอาหารครบทุกมื้อ .. บุฟเฟต์บนบาน่าฮิลล์ / กุ้งมังกรคนละ 1 ตัว !!!
  พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / ร่ม / หมวก / กาแฟ G7 )

 • สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน
  ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  ขึ้นกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์ สวน FANTASY PARK
  ไฮไลต์สะพานมือ GOLDEN BRIDGE
  ล่องเรือกระด้ง ชมธรรมชาติ !!
  พิเศษ !!! พักบนบานาฮิลล์ ฟินเวอร์ !!!
  บริการอาหารครบทุกมื้อ .. บุฟเฟต์บนบาน่าฮิลล์ / กุ้งมังกร
  พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / ร่ม / หมวก / กาแฟ G7 )

 • สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน
  ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  ขึ้นกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์ สวน FANTASY PARK และไฮไลต์สะพานมือ GOLDEN BRIDGE
  ล่องเรือกระด้ง ชมธรรมชาติ พิเศษ !!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
  บริการอาหารครบทุกมื้อ .. เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกรคนละ 1 ตัว
  พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / ร่ม / หมวก / กาแฟ G7 )

 • ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – น้ำตก Silver Water Fall – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat – ตลาดคนเดินซาปา
  ตลาดชาวเขาซาปา – พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(ตลาดชายแดน เวียดนาม-จีน) – ฮานอย – ช้องปิ้งถนน 36 สาย
  ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดี่ยว