ทัวร์เวียดนาม - ท่องเที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

ทัวร์เวียดนาม - ท่องเที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก :: ทัวร์เวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม สัมผัสบรรยากาศเวียดนาม เที่ยวชมเมืองสำคัญทางการท่องเที่ยวต่างๆ กับ TRUST TOUR AND TRAVEL


 • สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน
  ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  ขึ้นกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์ สวน FANTASY PARK และไฮไลต์สะพานมือ GOLDEN BRIDGE
  ล่องเรือกระด้ง ชมธรรมชาติ พิเศษ !!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
  บริการอาหารครบทุกมื้อ .. เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกรคนละ 1 ตัว
  พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / ร่ม / หมวก / กาแฟ G7 )