ทัวร์มาเลเซีย


 • สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์